Trải nghiệm sức hấp dẫn đầy cảm xúc của "Starry Sky", một tác phẩm piano sâu sắc dệt nên tấm thảm buồn và đa cảm.
Verbovets

Bầu trời đầy sao

1

Cảm nhận vẻ đẹp sâu lắng của “Cottonweed”, một kiệt tác piano độc tấu dệt nên nỗi buồn và tình cảm một cách tinh tế.
Bông bông

Verbovets

02:19
52 BPM
độc tấu dương cầm