Piano Amor

Chào mừng bạn đến với thế giới của Piano Amor, một nghệ sĩ tài năng, người luôn tạo ra những bản nhạc piano hay, thư giãn và có hồn. Piano Amor được biết đến với khả năng tạo ra cảm giác yên bình, tĩnh lặng và niềm vui thông qua sức mạnh của cây đàn piano. Với niềm đam mê âm nhạc giúp nâng cao tâm hồn, nghệ sĩ của chúng tôi lấy cảm hứng từ nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cổ điển, jazz và đương đại, để tạo ra âm thanh vừa vượt thời gian vừa hiện đại.

Bài hát mới nhất

1

Experience the poignant emotions of 'Light Indifference,' a captivating piano track that beautifully captures a sentiment of sadness. With its dramatic composition, this evocative piece takes you on an introspective journey, resonating deeply with its expressive melodies. Let the music speak to your soul and immerse yourself in its captivating allure.

Light indifference

Piano Amor

02:07
80 BPM

Giới thiệu nghệ sĩ

Chào mừng bạn đến với thế giới của Piano Amor, một nghệ sĩ tài năng, người luôn tạo ra những bản nhạc piano hay, thư giãn và có hồn. Piano Amor được biết đến với khả năng tạo ra cảm giác yên bình, tĩnh lặng và niềm vui thông qua sức mạnh của cây đàn piano. Với niềm đam mê âm nhạc giúp nâng cao tâm hồn, nghệ sĩ của chúng tôi lấy cảm hứng từ nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cổ điển, jazz và đương đại, để tạo ra âm thanh vừa vượt thời gian vừa hiện đại.

Thể loại & Tâm trạng