Hãy xem "Sedative" - một tác phẩm thanh bình và êm dịu, rất phù hợp để thư giãn, thiền định hoặc chỉ để thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.
Olexy

Thuốc an thần

1

"Bike ride" is a soothing acoustic indie track that radiates positivity, creating a serene atmosphere.
Bike ride

Marko Topa

03:19
80 BPM
Âm thanh Indie

Xuất hiện trong

Nhạc Acoustic đồng cảm
Xu hướng trên Instagram