Damhin ang nakakakilig na beats ng 'Fantasy On' na track, na pinagsasama ang mga elemento ng fantasy na may pumipintig na electronic dance rhythms.
VITOVI

Pantasya sa

1

Damhin ang nakakakilig na pagsasanib ng mga ambient melodies at pulsating beats sa "Dynamic" na track, ang iyong pinakahuling paglalakbay sa larangan ng electronic dance.
Dynamic

VITOVI

05:02
86 BPM
Pop

Nag-appear sa

Gym at Workout