Damhin ang pumipintig na enerhiya ng 'Paradigm', isang electrifying electronic dance track na magpapaangat sa iyong mga pandama sa bagong taas.
VITOVI

Paradigm

1

Damhin ang nakakakilig na pagsasanib ng mga ambient melodies at pulsating beats sa "Dynamic" na track, ang iyong pinakahuling paglalakbay sa larangan ng electronic dance.
Dynamic

VITOVI

05:02
86 BPM
Pop

Nag-appear sa

Gym at Workout