Μουσικά είδη. Περιηγηθείτε στη μουσική μας ανά είδος

Η μουσική μας έχει καταταγεί σε διάφορα είδη. Βρείτε την κατάλληλη μουσική για το έργο σας.

Προτεινόμενα Είδη Μουσικής

Elevator background music plays a crucial role in setting the tone for any public or commercial space.Elevator
Electronic background music is the perfect accompaniment to any project that requires a modern and upbeat vibe.Electronic
Acoustic band music is a genre of music that features a group of musicians performing together using primarily acoustic instruments.Acoustic Band
Trailers background music is an essential part of any cinematic experience, setting the tone and building excitement for what's to come.Trailers
Ambient background music is the perfect choice for creating a calming and immersive atmosphere in any project, such as films, commercials, podcasts, and social media content.Ambient
Acoustic background music is the perfect choice for creating a warm and intimate atmosphere in any project, such as films, commercials, podcasts, and social media content.Acoustic
Solo acoustic guitar music is a captivating and versatile genre of music that showcases the beautiful sounds and melodies that can be created with just one instrument.Solo Guitar
Looking for a light and uplifting background music?Ukulele
Discover a royalty-free collection of cinematic background music for movies on LesFM.Cinematic
Lofi background music is a great choice for creating a relaxing and chill atmosphere.Lofi

Α-Ω

    Acoustic
  • Acoustic Band
  • Acoustic Indie
  • Folk
  • Solo Guitar
  • Ukulele