Du hành ngược thời gian với ca khúc Giáng sinh 'Thư gửi về quá khứ' tình cảm và xúc động. Cảm nhận tinh thần kỳ nghỉ trong từng nốt nhạc.
Olexy

Thư Gửi Quá Khứ (Bản Giáng Sinh)

1

Experience the tranquil vibes of acoustic lounge with 'Family Garden'. Let the soothing melodies take you on a peaceful journey. Perfect for unwinding after a long day.
Family garden

Marko Topa

03:00
70 BPM
ban nhạc acoustic

Xuất hiện trong

Mùa đông
Christmas Story
Giáng sinh