The Sky Above

Guitar điện thư giãn, để học tập và tập trung sâu

Bài hát mới nhất

1

"Cirrus" - Một bản nhạc acoustic trong không gian yên tĩnh, khơi gợi cảm xúc bình yên.
Tua quăn

The Sky Above

03:13
40 BPM
âm thanh xung quanh

Giới thiệu nghệ sĩ

Guitar điện thư giãn, để học tập và tập trung sâu

Thể loại & Tâm trạng