Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp chung

Tiền bản quyền là số tiền được trả cho nhạc sĩ, nhà sản xuất, nghệ sĩ biểu diễn và nhạc sĩ khi âm nhạc của họ được phát.

Nếu bạn tải nội dung sử dụng âm nhạc của chúng tôi lên YouTube mà không có đăng ký đang hoạt động hoặc giấy phép trọn đời, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bồi thường. Điều này là do chúng tôi sở hữu các quyền đối với âm nhạc của mình, cho phép chúng tôi có quyền yêu cầu bất kỳ doanh thu quảng cáo nào được tạo ra bởi nội dung có âm nhạc của chúng tôi. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng đừng lo lắng. Khiếu nại từ chúng tôi không có nghĩa là nội dung của bạn sẽ bị gỡ xuống, tắt tiếng hoặc bị chặn. Chúng tôi chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu về bất kỳ khoản doanh thu quảng cáo nào được tạo ra để chúng tôi có thể tiếp tục trả tiền cho các nghệ sĩ của mình để tạo ra những bản nhạc tuyệt vời hơn nữa.

Không, để có thể kiếm tiền từ video của mình, bạn cần có đăng ký đang hoạt động hoặc giấy phép trọn đời cho một bản nhạc cụ thể.

Không, bạn không thể. Điều này không được phép.

Gói đăng ký của chúng tôi

Tìm âm nhạc phù hợp cho dự án video của bạn

HÀNG THÁNG
tiết kiệm 10%,
HÀNG NĂM

lifetime personal

Ưu đãi có thời hạn

$

299.99


Tính năng
Thời hạn không giới hạn của đăng ký
Xuất bản mọi nơi trực tuyến
Kiếm tiền từ 1 kênh mỗi nền tảng
Tải xuống không giới hạn
Hỗ trợ trực tuyến

personal

*Được lập hóa đơn hàng năm ($0.00)

$

4.99

/mo

Tính năng
Xuất bản mọi nơi trực tuyến
Kiếm tiền từ 1 kênh mỗi nền tảng
Tải xuống không giới hạn
Hỗ trợ trực tuyến

commercial

*Được lập hóa đơn hàng năm ($0.00)

$

9.99

/mo

Tính năng
Tất cả trong Cá nhân, cộng thêm:
Kiếm tiền từ 3 kênh mỗi nền tảng
Xuất bản nội dung cho khách hàng và doanh nghiệp
Sử dụng không giới hạn trong quảng cáo kỹ thuật số

enterprise

*Được lập hóa đơn hàng năm ($0.00)

$

19.99

/mo

Tính năng
Tất cả trong Thương mại, cộng thêm:
Bao gồm tất cả các quyền cho chương trình TV và quảng cáo
Quản lý thành công khách hàng và chọn nhạc
Điều khoản thỏa thuận tùy chỉnh