อาหารโชว์

ลิ้มรสอาหารฟิวชั่น: การทำอาหารและจังหวะที่สร้างสรรค์ในรายการอาหารที่ไม่ซ้ำใครสำหรับผู้สร้างวิดีโอ

ลิ้มรสอาหารฟิวชั่น: การทำอาหารและจังหวะที่สร้างสรรค์ในรายการอาหารที่ไม่ซ้ำใครสำหรับผู้สร้างวิดีโอ

1

สัมผัสจังหวะการทำอาหารเป็นจังหวะไปกับเพลงของเราที่มีเสียงกระทบกันในครัว เหมาะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและวิดีโอการทำอาหาร
การทำอาหาร

Lesfm

01:54
122 BPM