Arabic

חקור את העולם התוסס של המוזיקה הערבית, ז'אנר עשיר ומגוון המשתרע על מנגינות מסורתיות, ביטים קצביים ושירה מלאת נשמה. גלה את יופיו של אוצר תרבות זה עם הקומפוזיציות המורכבות והביטויים הרגשיים שלו.

חקור את העולם התוסס של המוזיקה הערבית, ז'אנר עשיר ומגוון המשתרע על מנגינות מסורתיות, ביטים קצביים ושירה מלאת נשמה. גלה את יופיו של אוצר תרבות זה עם הקומפוזיציות המורכבות והביטויים הרגשיים שלו.