Damhin ang emotive power ng Gloomy Day, isang napakagandang piano track na pumukaw ng damdamin ng kalungkutan at sentimentalidad.
Piano Amor

Mapanglaw na Araw

1

Magpakasawa sa matinding kalungkutan ng "Luha" - isang solong piano na puno ng damdamin at kalungkutan.
Luha

Piano Amor,

Lesfm

02:45
120 BPM
Solo Piano

Nag-appear sa

taglagas