Damhin ang emosyonal na paglalakbay ng aming "Emotional Cinematic Ambient" na track.
Lesfm,
Piano Amor

Emosyonal na Cinematic Ambient

1

Damhin ang isang baha ng emosyon sa Sad Vibes - isang piano-based na track na pumukaw ng damdamin ng kalungkutan at sentimentalidad. Hayaan ang kalagim-lagim na himig na magdadala sa iyo sa isang paglalakbay ng introspection.
Sad Vibes

Piano Amor,

Lesfm

02:39
55 BPM
Piano