Madalas Itanong na mga Tanong

FAQ sa Instagram

Oo, ganap. Hanapin ang aking mga track sa audio library ng instagram sa pamamagitan ng pag-type ng lesfm na "track name"

Instagram doesn't have dispute process. So to avoid re-editing your video, add this track from Instagram's audio library and set volume to zero. It must protect from muting your video

Yes, you can